Thủ tục thành lập công ty cổ phần

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

GÓI DỊCH VỤ
THÀNH LẬP CÔNG TY

THỦ TỤC THỰC HIỆN DỊCH VỤ
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌN GÓI

GÓI CƠ BẢN
1.500.000VNĐ

1. Thiết lập hồ sơ xin cấp phép kinh doanh và mã số thuế.
2. Khắc dấu công ty

  • Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước
  • Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

GÓI A
2.000.000VNĐ

1. Thành lập công ty cổ phần: GP + MST + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

  • Giải trình với cơ quan thuế.
  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn.

GÓI B
2.800.000VNĐ

1.Thành lập công ty cổ phần: GP + MST + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
10. Thiết lập logo Công ty.

GÓI C
3.500.000VNĐ

1.Thành lập công ty cổ phần: GP + MST + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

6. Giải trình với cơ quan thuế.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
10. Thiết lập logo Công ty.
11. 50 số hoá đơn điện tử.
12. Phát hành hóa đơn.

GÓI D
5.200.000VNĐ

1.Thành lập công ty cổ phần: GP + MST + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

  • Giải trình với cơ quan thuế.
  • Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7. Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
10. Thiết lập logo Công ty.
11. 50 số hoá đơn điện tử.
12. Phát hành hóa đơn.
13. Đăng ký 01 năm chữ ký số .
14. Tặng thiết bị token.

NGOÀI RA, BAMBOOLAW CÒN MANG ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG NHỮNG QUYỀN LỢI  NHƯ SAU:

+ TƯ VẤN PHÁP LÝ MIỄN PHÍ VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

+ THƯỜNG XUYÊN CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

+ NHẬN GIẤY PHÉP, GIAO GIẤY PHÉP TẬN TAY KHÁCH HÀNG

+ CUNG CẤP CÁC VĂN BẢN, BIỂU MẪU CÔNG TY

+ ĐÚNG THỜI HẠN - ĐÚNG CÔNG VIỆC - ĐÚNG NĂNG SUẤT

 

LIÊN HỆ NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM NHỮNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT