TÂN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Ngày 31/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XV. Cổng TTĐTQH trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Họ và tên:  VƯƠNG ĐÌNH HUỆ             

Tên thường gọi: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ             

Ngày sinh: 15/03/1957

Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Ngày vào Đảng:   09/03/1984                        Ngày chính thức: 09/9/1985

Trình độ được đào tạo:   

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông          

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ kinh tế

- Học vị: Tiến sỹ Kinh tế                                 

- Học hàm: Giáo sư

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp Khắc D

Khen thưởng:

- 02 Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015); Huân chương lao động hạng nhì (2005); Huân chương lao động hạng Ba (năm 2001);

- Huân chương Isala (Độc lập) hạng 2 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (năm 2013);

- Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014);

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII

- Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

- Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 31/3/2021)

- Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV

- Đoàn đại biểu Quốc hội: Thành phố Hà Nội.