STAGE 2. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Các start-up trong giai đoạn ban đầu cần sự hỗ trợ lớn của các nhà đầu tư để đưa ý tưởng vào thực tế. Tuy nhiên, cả hai bên thường gặp khó khăn trong việc góp vốn và định giá đối với các giá trị sở hữu trí tuệ, cuối cùng start-up thường nhượng bộ và chấp nhận quay lại với phương thức góp vốn truyền thống là bằng tiền hoặc tài sản hữu hình, thay vì định giá ý tưởng thành một loại tài sản có giá trị, để rồi sau cuối khiến mình thiệt đơn thiệt kép.

Tài sản của các Startup giai đoạn này quan trọng và đáng giá nhất chính là các tài sản về sở hữu trí tuệ như: thương hiệu (trademark), tiếp đến là phần mềm, là một sáng chế hoặc một giải pháp kỹ thuật sáng tạo nào đó.

Các Startup phải đặc biệt lưu ý đến thương hiệu, vì đây là một tài sản và mang tính đinh vị thương hiệu rất lớn cho mình và đặc biệt, thương hiệu (nhãn hiệu) phải đăng ký thì cơ quan nhà nước mới chấp nhận bảo hộ.

Đối với các phần mềm, các startup là tác giả và bạn không phải đăng ký. Tuy nhiên, việc đăng ký là cơ sở để bạn có bằng chứng chứng minh quyền sở hữu của mình. 

Thêm vào đó, các nhân viên/kỹ thuật/nhà phát triển, bạn cần có sự thỏa thuận với họ để xác định tài sản này thuộc về Startup.

LEGAL STARTUP sẽ giúp bạn:

 1. Giải đáp pháp luật miễn phí
 2. Đào tạo Tài sản Trí tuệ cho startup
 3. Đăng ký độc quyền thương hiệu (trademark registration)
 4. Đăng ký Bản quyền phần mềm/hình ảnh/thiết kế.
 5. Đăng ký sáng chế/kiểu dáng công nghiệp
 6. Tư vấn Chuyển nhượng quyền sử dụng, sở hữu tài sản trí tuệ
 7. Soạn thảo Thoả thuận quyền sở hữu tài sản trí tuệ
 8. Soạn thảo Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ
 9. Thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng (chuyển nhượng tài sản trí tuệ)
 10. Hợp đồng Chuyển giao công nghệ
 11. Thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ
 12. Tranh chấp tài sản trí tuệ
 13. Tư vấn giải quyết xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
 14. Tư vấn các vấn đề pháp luật liên quan

​Đi vào hoạt động, Startup cần tuyển dụng nhân sự, Legal Startup sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn => xem thêm tại STAGE 3. http://bblaw.vn/stage-3-recruitment-p4889.html

Chi phí trọn gói và bảo hành "trọn đời" Startup chỉ với phí dịch vụ là: 1.200.000