KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THÁNG 12.2020 VỀ HỢP ĐỒNG

KHÓA HỌC KHAI GIANG THÁNG 12.

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG KHAI GIẢNG 14/12/2020

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC:

 Hiệu lực của hợp đồng và hình thức của hợp đồng giúp bạn hóa giải sự vô hiệu của Hợp đồng và tuân thủ điều kiện có hiệu lực của hợp đồng khi soạn thảo.

 Cấu trúc hợp thành hợp đồng đầy đủ và chi tiết.

 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng với 07 bước tạo nên hợp đồng chuyên nghiệp.

 Hướng dẫn rà soát hợp đồng với các hình thức rà soát hiệu chỉnh đa dạng, bảng tổng hợp các định hướng khi rà soát hợp đồng giúp bạn không bỏ sót các nội dung phải rà soát, từ đó kiểm soát được toàn bộ hợp đồng, bảo vệ được khách hàng tốt nhất;

Kỹ năng xây dựng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;

Tài liệu đào tạo và hồ sơ tình huống đa dạng, bộ hợp đồng thông dụng, slide bài giảng chi tiết dễ hiểu;

Lớp học 5-7 học viên tăng khả năng tương tác.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:

- Khóa học gồm 15 buổi;

- Khai giảng: 14/12/2020;

- Thời gian: lớp học thứ 2,4,6 từ 20h-21h30.

- Học online trên google meet;

- Học phí chỉ: 1.200.000 đồng

Đăng ký và hoàn thành học phí trước 10/12/2020;

Đăng ký nhóm 02 người: giảm còn 1.100.000 đồng/bạn, nhóm 03 người giảm còn: 1.000.000 đồng.

Học phí: 1.200.000 đồng/học viên