Hợp đồng thuê văn phòng

1

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHO THUÊ VĂN PHÒNG

Số hợp đồng…….

Căn cứ:

 • Các luật hiện hành của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gồm: Bộ luật dân sự, Luật thương mại, Luật kinh doanh bất động sản, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
 • Quy định sử dụng “Không gian làm việc chung” do Công ty AAABBBBban hành ngày ………… và các sửa đổi bổ sung (nếu có);
 • Nhu cầu thuê văn phòng/ ghế ngồi tại không gian làm việc chung của Bên Thuê
 • Khả năng đáp ứng của Bên Cho Thuê.
 • Hợp đồng này được giao kết và ký tại ..........ngày …………………  bởi các bên:

 

I. Thông tin bên cho thuê dịch vụ

 

   Tên công ty

 

 

   Người đại diện

………..

   Địa chỉ

…………

   Mã số thuế

………..

   Tài khoản ngân hàng

………

   Số tài khoản ngân hàng

………….

   Điện thoại

…………

   Email

i……………

Sau đây gọi tắt là “Bên Cho Thuê” hoặc “AAABBBB”

II. Thông tin bên thuê dịch vụ

 

 

Tên công ty

..........

Người Đại diện

……

Địa chỉ

………….

Mã số thuế

…….

Số chứng minh hoặc số hộ chiếu (Đối với Khách thuê cá nhân)

………..

Tài khoản ngân hàng

……………

Số tài khoản ngân hàng

…………….

Điện thoại

…………

Địa chỉ Email

………….

 

Sau đây gọi tắt là “Bên Thuê” hoặc “Khách Thuê

 

III.  Điều khoản thuê

Thời hạn thuê:

 

…………. tháng

Ngày bắt đầu: …………….

Ngày kết thúc: ………..

Hợp đồng được tự động gia hạn một khoảng thời gian bằng thời hạn thuê của Hợp đồng này trừ khi Khách Thuê hoặc Công ty Khách Thuê gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản theo mục 9 – phần IV của Hợp đồng này hoặc gửi phụ lục hợp đồng gia hạn một khoảng thời gian khác với thời hạn thuê của hợp đồng này.

Loại văn phòng

 Phòng làm việc riêng

Địa điểm thuê

 • Tòa nhà: ………….
 • Mã số phòng thuê; Ghế thuê:

……………..

 

Mỗi Khách Thuê hay cán bộ nhân viên (CBNV) của Khách Thuê làm việc tại AAABBBB được coi là một Thành viên của Trung tâm

Thành viên được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ kèm theo trong phạm vi dịch vụ của AAABBBB được liệt kê sau đây. Đối với Thành viên sử dụng Chỗ ngồi Linh hoạt, sau đây đồng ý rằng các địa điểm AAABBBB được kể trên là địa điểm sử dụng dịch vụ chính và Thành viên chấp nhận đề nghị thay đổi linh hoạt địa điểm sử dụng dịch vụ do AAABBBB đề xuất trong trường hợp chỗ ngồi linh hoạt tại các địa điểm sử dụng dịch vụ chính đã được sử dụng hết.

 

Đặt cọc thực hiện hợp đồng/

 

 • Khách Thuê Phòng làm việc riêng
 • Khách Thuê Ghế khu chung có thời hạn hợp đồng từ 01 tháng trở lên 

đồng ý đặt cọc 02 tháng tiền thuê chưa VAT trong suốt thời hạn thuê và không tính lãi để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thuê. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được thanh toán trong vòng ba (03) ngày làm việc tính từ ngày ký hợp đồng thuê này.

Số tiền đặt cọc: ………….

 

Trang thiết bị

Thành viên sẽ có quyền sử dụng các tiện ích trong khu vực văn phòng được nêu rõ theo hạng mục bên dưới/ The Member shall have the right to use the items in the Accommodation specified in the following inventory:

Bàn làm việc và hộc tủ

Ghế làm việc

Switch(cung cấp miễn phí khi khách hàng yêu cầu)

Các thông tin khác/

Sau thời gian thuê … tháng (dù có tiếp tục thuê hay không), Khách Thuê vẫn được hưởng chính sách khuyến mãi miễn phí tiền thuê như sau:

 • : Thời gian miễn phí tiền thuê 3 tháng từ ngày …….. đến hết ngày ………

 

IV. Nội dung hợp đồng

 1. Trung tâm AAABBBB được sở hữu và điều hành bởi Công ty AAABBBB(gọi tắt là AAABBBB), một công ty được xây dựng và bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, được đăng ký tại địa chỉ…………..
 2. Bằng việc đồng ý với hợp đồng dịch vụ cho thuê văn phòng này (gọi tắt là Hợp đồng), Khách Thuê đồng ý tất cả nội dung và các điều khoản của hợp đồng này và trở thành Thành viên của Trung tâm (gọi tắt là Thành viên). Hợp đồng sẽ bao hàm thỏa thuận giữa các bên, và sẽ thay thế cho tất cả những thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó có liên quan đến thỏa thuận của hợp đồng này.

Trong nội dung hợp đồng này, Hội viên được hiểu là bao gồm bất kỳ thành viên hay tất cả thành viên được liệt kê trong danh sách được cung cấp cho AAABBBB trước khi bắt đầu vào làm việc tại AAABBBB. Những thành viên này được phép sử dụng không gian làm việc chung của thành viên và các dịch vụ, quyền lợi khác đi kèm đối với thành viên mà hợp đồng này bao hàm. Số lượng thành viên của mỗi Khách Thuê trong hợp đồng không vượt quá số ghế ngồi tiêu chuẩn của phòng thuê/ghế thuê

 1. Thanh toán

Tiền thuê và phí dịch vụ được thanh toán vào tài khoản của AAABBBB nêu tại đầu hợp đồng hoặc vào tài khoản chỉ định dựa trên thông báo của AAABBBB cho từng đợt thanh toán hoặc bằng tiền mặt tại quầy lễ tân của AAABBBB. Trong trường hợp tiền thuê không được chi trả đúng hạn, AAABBBB có quyền chấm dứt quyền thành viên, cung cấp không gian văn phòng mà thành viên chưa thanh toán cho khách hàng tiềm năng khác, và/hoặc ngăn chặn thành viên đến Trung tâm theo Điều khoản thuê. Cụ thể như sau:

Riêng đối với Khách Thuê lựa chọn theo kỳ thanh toán 06 tháng hoặc 12 tháng, Khách Thuê sẽ được hưởng chính sách chiết khấu thanh toán theo chính sách AAABBBB ban hành từng thời kỳ (Trừ trường hợp Khách Thuê đã tham gia chương trình khuyến mãi mà tại đó quy định Khách Thuê thanh toán theo kỳ sáu (06) tháng hoặc mười hai (12) tháng hoặc không áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán).

Ngày thanh toán được hiểu là ngày AAABBBB nhận được tiền (tại tài khoản ngân hàng chỉ định hoặc tiền mặt)

Trong hợp đồng này, trừ các khách thuê theo gói thì đối với các kỳ thuê không tròn tháng, tiền thuê được tính bằng: số ngày thuê nhân (x) với tiền thuê một (01) tháng chia (:) ba mươi (30) ngày mỗi tháng.

Thông tin hóa đơn tài chính

Khi có khoản thanh toán từ Khách Thuê, AAABBBB sẽ gửi hoặc cung cấp hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) hợp lệ và bảng kê chi tiết liên quan đến khoản thanh toán (nếu có) cho Khách Thuê phù hợp với thông tin của Khách Thuê như đã nêu trong Điều khoản thuê. Những sửa đổi hoặc thay đổi của người liên hệ sẽ phải thông báo bằng văn bản từ Khách Thuê.

Khách Thuê đồng ý rằng sẽ cung cấp cho AAABBBB:

 • Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng chứng minh/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
 1. Quyền lợi của Khách hàng

 – Các dịch vụAAABBBB cung cấp cho các Khách Thuê việc sử dụng không gian văn phòng của Trung tâm ("Không gian văn phòng"), trong khuôn viên của Trung tâm như được nêu trong Điều khoản thuê cũng như các dịch vụ quản lý văn phòng khác phù hợp với các điều khoản và điều kiện được liệt kê trong Quy định của AAABBBB (Phần "Dịch vụ").

Ngoài các Dịch vụ nêu trên, Khách Thuê cũng được hưởng các quyền sau đây:

 (i) quyền truy cập vào không gian văn phòng và sử dụng tiện ích đi kèm;

 (ii) quyền truy cập và sử dụng hệ thống mạng của AAABBBB dành cho Khách Thuê và kết nối internet;

 

 1. Sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến AAABBBB hoặc các trung tâm AAABBBB, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, nhãn hiệu và chứng nhận dịch vụ, là tài sản của AAABBBB hoặc được cấp phép hợp pháp cho AAABBBB. Các quyền sở hữu trí tuệ nói trên bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 (i) tất cả các quyền đăng ký, hoặc đổi lại bất kỳ (các) đăng ký nào đối với các quyền sở hữu trí tuệ đó;

 (ii) tất cả các nguyên nhân hành động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đó;

 1. Bảo mật và riêng tư

AAABBBB có quyền truy cập vào tất cả các khu vực trong Trung tâm có hoặc không có thông báo trước cho các Khách hàng với mục đích cung cấp các dịch vụ, sự an toàn hoặc khẩn cấp, và/ hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Ngoài ra, các Khách hàng đồng ý rằng AAABBBB có quyền theo dõi và duy trì giám sát bằng băng ghi hình tại Trung tâm mọi lúc để đảm bảo sự an toàn của Trung tâm, nhân viên và tài sản bên trong.

AAABBBB có thể thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và chuyển dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác nhau bao gồm việc tạo điều kiện cho Dịch vụ, thực hiện các nhiệm vụ kế toán và hành chính, phù hợp với các nghĩa vụ của AAABBBB theo luật pháp và các quy định hiện hành và để thực thi hoặc quản lý các yêu cầu pháp lý.

 1. Quy tắc ứng xử

Các Khách Thuê sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này và sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào chống lại các điều khoản hoặc tham gia vào hành vi gây tổn hại, xáo trộn hoặc gây nguy hiểm cho người khác. AAABBBB có quyền giới hạn hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ tại Trung tâm của Thành viên hoặc bất kỳ khách truy cập nào trong trường hợp họ không tuân thủ các điều khoản của Hợp đồng này.

Mỗi Thành viên được cung cấp một thẻ thành viên AAABBBB ("Thẻ Thành viên") dành riêng cho việc sử dụng của Thành viên đó và không được mượn, chuyển nhượng, hoặc sử dụng bởi những người khác. Một Thành viên có thể nộp đơn xin Thẻ Thành viên mới hoặc kích hoạt lại Thẻ Thành viên trong trường hợp:

 (i) Thẻ Thành viên bị mất cắp hoặc thất lạc. Phí cấp lại thẻ thành viên sẽ 200,000 VNĐ cho mỗi thẻ mới.

(i)   Thành viên hoặc khách của thành viên đó bị bắt gặp hút thuốc trong Văn phòng hoặc Trung tâm; hoặc là

 (ii) Thành viên hoặc khách của họ vi phạm quy định sử dụng “Không gian làm việc chung” của AAABBBB.

Các Khách Thuê phải tuân thủ và chấp hành tất cả các quy định “Không gian làm việc chung” của AAABBBB và các quy định được cập nhật theo thời gian bởi AAABBBB để quản lý Khách Thuê. Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào trong quy định “Không gian làm việc chung”, AAABBBB sẽ thông báo bằng văn bản cho các thành viên ít nhất bảy (07) ngày trước ngày áp dụng.

 

 1. Thiệt hại và bồi thường

Các Khách Thuê phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bồi thường đầy đủ cho khách Trung tâm hoặc các Khách thuê khác về thiệt hại, tổn thất hoặc thương tật gây ra cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ tài sản nào dù trực tiếp hay gián tiếp bởi bất kỳ vi phạm nào của Quy định này bởi Khách Thuê hoặc cá nhân trong danh sách thành viên của Khách Thuê và khách của họ, hoặc thông qua bất kỳ hành động hay thiếu sót nào của các bên đó. AAABBBB sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của bất kỳ Khách Thuê, khách của họ hoặc các bên thứ ba khác. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các Khách Thuê hoặc khách của họ, AAABBBB sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ tham gia, hòa giải hoặc bồi thường cho bất kỳ bên nào.

Các Khách Thuê sẽ bồi thường, phòng tránh và chống gây hại, AAABBBB, Thành viên của AAABBBB, Giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và các chi nhánh của mình ("Bên được bồi thường") khỏi mọi chi phí, khiếu nại, yêu cầu, hành động và tố tụng pháp lý của Người được cấp phép bởi bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 (i) Việc Thành viên sử dụng tiện ích

(iii) bất kỳ hành vi sai trái cố ý hoặc không cẩn thận của Thành viên; hoặc là

 1. Trong trường hợp Khách Thuê muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, Khách Thuê đồng ý rằng phải thông báo bằng văn bản cho AAABBBB sáu mươi (60) ngày trước thời điểm chấm dứt.

Trong trường hợp đã báo trước đúng theo quy định, Khách thuê được hoàn trả khoản tiền thuê đã thanh toán tương ứng với thời gian thuê mà Khách thuê chưa sử dụng. Trường hợp Khách Thuê không tuân thủ thời gian báo trước nêu trên, Khách thuê không được hoàn trả khoản tiền thuê đã thanh toán tương ứng với thời gian thuê mà Khách thuê chưa sử dụng.

Trong mọi trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn do lỗi của Khách Thuê, Khách thuê sẽ bị mất khoản tiền đặt cọc nêu tại mục 3.5 phần IV của hợp đồng. <

1

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHO THUÊ VĂN PHÒNG

Số hợp đồng…….

Căn cứ:

 • Các luật hiện hành của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gồm: Bộ luật dân sự, Luật thương mại, Luật kinh doanh bất động sản, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;
 • Quy định sử dụng “Không gian làm việc chung” do Công ty AAABBBBban hành ngày ………… và các sửa đổi bổ sung (nếu có);
 • Nhu cầu thuê văn phòng/ ghế ngồi tại không gian làm việc chung của Bên Thuê
 • Khả năng đáp ứng của Bên Cho Thuê.
 • Hợp đồng này được giao kết và ký tại ..........ngày …………………  bởi các bên:

 

I. Thông tin bên cho thuê dịch vụ

   

     Tên công ty

 

 

     Người đại diện

………..

     Địa chỉ

…………

     Mã số thuế

………..

    Tài khoản ngân hàng

………

     Số tài khoản ngân hàng

………….

     Điện thoại

…………

     Email

i……………

Sau đây gọi tắt là “Bên Cho Thuê” hoặc “AAABBBB”

II. Thông tin bên thuê dịch vụ

 

 

Tên công ty

..........

Người Đại diện

……

Địa chỉ

………….

Mã số thuế

…….

Số chứng minh hoặc số hộ chiếu (Đối với Khách thuê cá nhân)

………..

Tài khoản ngân hàng

……………

Số tài khoản ngân hàng

…………….

Điện thoại

…………

Địa chỉ Email

………….

 

Sau đây gọi tắt là “Bên Thuê” hoặc “Khách Thuê

 

III.  Điều khoản thuê

Thời hạn thuê:

 

…………. tháng

Ngày bắt đầu: …………….

Ngày kết thúc: ………..

Hợp đồng được tự động gia hạn một khoảng thời gian bằng thời hạn thuê của Hợp đồng này trừ khi Khách Thuê hoặc Công ty Khách Thuê gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản theo mục 9 – phần IV của Hợp đồng này hoặc gửi phụ lục hợp đồng gia hạn một khoảng thời gian khác với thời hạn thuê của hợp đồng này.

Loại văn phòng

 Phòng làm việc riêng

Địa điểm thuê

 • Tòa nhà: ………….
 • Mã số phòng thuê; Ghế thuê:

……………..

 

Mỗi Khách Thuê hay cán bộ nhân viên (CBNV) của Khách Thuê làm việc tại AAABBBB được coi là một Thành viên của Trung tâm

Thành viên được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ kèm theo trong phạm vi dịch vụ của AAABBBB được liệt kê sau đây. Đối với Thành viên sử dụng Chỗ ngồi Linh hoạt, sau đây đồng ý rằng các địa điểm AAABBBB được kể trên là địa điểm sử dụng dịch vụ chính và Thành viên chấp nhận đề nghị thay đổi linh hoạt địa điểm sử dụng dịch vụ do AAABBBB đề xuất trong trường hợp chỗ ngồi linh hoạt tại các địa điểm sử dụng dịch vụ chính đã được sử dụng hết.

 

Ưu đãi

Mỗi Thành viên hàng tháng được sử dụng miễn phí số lượng trang A4 in laser, photo đen trắng và số giờ sử dụng phòng họp miễn phí hàng tháng theo chính sách của AAABBBB và không tích lũy (cộng dồn) sử dụng cho tháng tiếp theo (**). Ngoài số lượng miễn phí, nếu Khách Thuê có nhu cầu sử dụng thêm, Khách Thuê phải thanh toán cho AAABBBB theo mức phí quy định ban hành từng thời kỳ. Trong trường hợp có sự thay đổi mức phí các dịch vụ, AAABBBB sẽ thông báo tới Khách Thuê tối thiểu …ngày trước ngày áp dụng.

 

Giá thuê, thời điểm tính tiền thuê

Đơn giá thuê/ tháng/ ghế: ……….

Thành tiền thuê/ tháng………..

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Ngày tính tiền thuê/: ……….

Đơn giá thuê trên được áp dụng cho năm đầu tiên, kể từ năm thứ 2 trở đi nếu Hợp Đồng được tiếp tục gia hạn, hai bên đồng ý rằng giá thuê sẽ được điều chỉnh tăng không quá 10%.

 

Đặt cọc thực hiện hợp đồng/

 

 • Khách Thuê Phòng làm việc riêng
 • Khách Thuê Ghế khu chung có thời hạn hợp đồng từ 01 tháng trở lên 

đồng ý đặt cọc 02 tháng tiền thuê chưa VAT trong suốt thời hạn thuê và không tính lãi để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thuê. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được thanh toán trong vòng ba (03) ngày làm việc tính từ ngày ký hợp đồng thuê này.

Số tiền đặt cọc: ………….

 

Lãi quá hạn/ Late Fee

Khách Thuê đồng ý rằng nếu có bất kỳ khoản tiền thuê và phí dịch vụ thanh toán cho AAABBBB chậm sẽ chịu một mức phạt lãi quá hạn:

 • Nếu thanh toán chậm từ 1-7 ngày mức phạt thanh toán: 0.05%/ngày/ số tiền chậm trả x (nhân) với số ngày chậm trả nhưng không nhỏ hơn 400.000 VNĐ
 • Nếu thanh toán chậm từ 8-14 ngày mức phạt thanh toán: 0.05%/ngày/ số tiền chậm trả x (nhân) với số ngày chậm trả nhưng không nhỏ hơn 600.000 VNĐ đồng thời mọi truy cập vào dịch vụ sẽ bị từ chối bao gồm cả quyền vào khu vực thuê. Trong trường hợp này AAABBBB sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng do vi phạm của Khách thuê theo mục VIII dưới đây.

Khách Thuê chỉ được sử dụng các dịch vụ trở lại khi đã thanh toán toàn bộ tiền thuê và các khoản phạt và phí khôi phục dịch vụ 300,000 VNĐ/thành viên/ lần

 

Trang thiết bị

Thành viên sẽ có quyền sử dụng các tiện ích trong khu vực văn phòng được nêu rõ theo hạng mục bên dưới/ The Member shall have the right to use the items in the Accommodation specified in the following inventory:

Bàn làm việc và hộc tủ

Ghế làm việc

Switch(cung cấp miễn phí khi khách hàng yêu cầu)

Các thông tin khác/

Sau thời gian thuê … tháng (dù có tiếp tục thuê hay không), Khách Thuê vẫn được hưởng chính sách khuyến mãi miễn phí tiền thuê như sau:

 • : Thời gian miễn phí tiền thuê 3 tháng từ ngày …….. đến hết ngày ………

 

IV. Nội dung hợp đồng

 1. Trung tâm AAABBBB được sở hữu và điều hành bởi Công ty AAABBBB(gọi tắt là AAABBBB), một công ty được xây dựng và bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, được đăng ký tại địa chỉ…………..
 2. Bằng việc đồng ý với hợp đồng dịch vụ cho thuê văn phòng này (gọi tắt là Hợp đồng), Khách Thuê đồng ý tất cả nội dung và các điều khoản của hợp đồng này và trở thành Thành viên của Trung tâm (gọi tắt là Thành viên). Hợp đồng sẽ bao hàm thỏa thuận giữa các bên, và sẽ thay thế cho tất cả những thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó có liên quan đến thỏa thuận của hợp đồng này.

Trong nội dung hợp đồng này, Hội viên được hiểu là bao gồm bất kỳ thành viên hay tất cả thành viên được liệt kê trong danh sách được cung cấp cho AAABBBB trước khi bắt đầu vào làm việc tại AAABBBB. Những thành viên này được phép sử dụng không gian làm việc chung của thành viên và các dịch vụ, quyền lợi khác đi kèm đối với thành viên mà hợp đồng này bao hàm. Số lượng thành viên của mỗi Khách Thuê trong hợp đồng không vượt quá số ghế ngồi tiêu chuẩn của phòng thuê/ ghế thuê

Trường hợp có sự thay đổi Thành viên, Khách Thuê có nghĩa vụ thông báo (theo mẫu) cho AAABBBB. Trong trường hợp Khách Thuê không thông báo, nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra Khách Thuê có nghĩa vụ bồi hoàn mọi chi phí tổn thất (nếu có) từ thành viên thay đổi cho AAABBBB và bên thứ ba liên quan.

Hợp đồng này có hiệu lực dựa trên đồng thuận giữa các bên về thời hạn được quy định trong nội dung Điều khoản thuê, cho đến khi Hợp đồng này được chấm dứt bởi một trong các bên theo nội dung của mục 9 của hợp đồng này.

 1. Thanh toán

Tiền thuê và phí dịch vụ được thanh toán vào tài khoản của AAABBBB nêu tại đầu hợp đồng hoặc vào tài khoản chỉ định dựa trên thông báo của AAABBBB cho từng đợt thanh toán hoặc bằng tiền mặt tại quầy lễ tân của AAABBBB. Trong trường hợp tiền thuê không được chi trả đúng hạn, AAABBBB có quyền chấm dứt quyền thành viên, cung cấp không gian văn phòng mà thành viên chưa thanh toán cho khách hàng tiềm năng khác, và/hoặc ngăn chặn thành viên đến Trung tâm theo Điều khoản thuê. Cụ thể như sau:

3.1. Kỳ thanh toán được thực hiện theo :3 Tháng/ Kỳ

Kỳ thanh toán đầu tiên: Thanh toán trong vòng 07 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng

Từ kỳ thanh toán tiếp theo tiền thuê sẽ được thanh toán từ ngày 15 đến ngày 20 của tháng trước liền kề với kỳ cần thanh toán (ví dụ kỳ thanh toán là theo mỗi 3 tháng thì tiền thuê tháng 5, 6, 7 sẽ được thanh toán từ ngày 15 tới ngày 20 tháng 4; Tiền thuê tháng 8, 9, 10 sẽ được thanh toán từ ngày 15 đến 20 tháng 7…)

 thuế GTGT tại thời điểm ký hợp đồng là 10%. Trong trường hợp chính sách thuế GTGT thay đổi thì số tiền từng kỳ thanh toán kể từ thời điểm chính sách thuế GTGT thay đổi sẽ được điều chỉnh theo)/

        Kì 1: từ ngày 01/03/20.. đến ngày 31/05/20.. số tiền là: 12.345.000 đ

        Kì 2: từ ngày 01/06/20.. đến ngày 31/08/20.. số tiền là 12.345.000 đ

        Kì 3: từ ngày 01/09/20.. đến ngày 30/11/20.. số tiền là: 12.345.000 đ

        Kì 4: từ ngày 01/12/20.. đến ngày 28/02/20.. số tiền là: 12.345.000 đ

 

3.2. Riêng đối với Khách Thuê lựa chọn theo kỳ thanh toán 06 tháng hoặc 12 tháng, Khách Thuê sẽ được hưởng chính sách chiết khấu thanh toán theo chính sách AAABBBB ban hành từng thời kỳ (Trừ trường hợp Khách Thuê đã tham gia chương trình khuyến mãi mà tại đó quy định Khách Thuê thanh toán theo kỳ sáu (06) tháng hoặc mười hai (12) tháng hoặc không áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán).

Ngày thanh toán được hiểu là ngày AAABBBB nhận được tiền (tại tài khoản ngân hàng chỉ định hoặc tiền mặt)

3.3. Trong hợp đồng này, trừ các khách thuê theo gói thì đối với các kỳ thuê không tròn tháng, tiền thuê được tính bằng: số ngày thuê nhân (x) với tiền thuê một (01) tháng chia (:) ba mươi (30) ngày mỗi tháng.

3.4. Phí dịch vụ tiện ích (nếu có): Được thanh toán theo tháng trước ngày 10 của tháng sau. Phí dịch vụ tiện ích của tháng trước được thông báo cho Khách Thuê vào ngày 03 của tháng kế tiếp bằng email hoặc trực tiếp trên APP dành cho Thành viên.

Khách Thuê thực hiện đặt cọc hợp đồng theo Điều khoản thuê nêu trên. Trong trường hợp giá thuê có thay đổi Khách Thuê có nghĩa vụ bổ sung tiền đặt cọc thuê để đảm bảo khoản tiền đặt cọc như trên. Trong trường hợp Khách Thuê còn nợ bất kỳ khoản tiền thuê hoặc dịch vụ sử dụng, AAABBBB có quyền khấu trừ với khoản tiền đặt cọc và thông báo với Khách Thuê. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận thông báo, Khách Thuê có nghĩa vụ bổ sung tiền đặt cọc cho AAABBBB.

Khoản tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho Khách Thuê trong vòng ……….. ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, sau khi trừ đi số tiền còn nợ.

 

3.6. Lãi quá hạn

Trong trường hợp việc thanh toán tiền thuê hoặc bất kỳ khoản phí dịch vụ tiện ích và các khoản công nợ chưa thanh toán nào khác không được thanh toán đúng hạn, Khách hàng sẽ phải trả cho AAABBBB khoản tiền lãi quá hạn được nêu tại Điều khoản thuê nêu trên và AAABBBB có quyền điều chỉnh Phí chậm nộp theo thời gian. Với việc thanh toán chậm bất kỳ khoản thanh toán nào được coi là vi phạm hợp đồng thuê, AAABBBB có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và dừng thực hiện hợp đồng thuê, khóa quyền sử dụng văn phòng thuê của Khách Thuê và thực hiện cho các khách thuê tiềm năng khác thuê lại

3.7. Thông tin hóa đơn tài chính

Khi có khoản thanh toán từ Khách Thuê, AAABBBB sẽ gửi hoặc cung cấp hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) hợp lệ và bảng kê chi tiết liên quan đến khoản thanh toán (nếu có) cho Khách Thuê phù hợp với thông tin của Khách Thuê như đã nêu trong Điều khoản thuê. Những sửa đổi hoặc thay đổi của người liên hệ sẽ phải thông báo bằng văn bản từ Khách Thuê.

Khách Thuê đồng ý rằng sẽ cung cấp cho AAABBBB:

 • Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao công chứng chứng minh/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
 •  

1

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHO THUÊ VĂN PHÒNG

Số hợp đồng/ No.:

Căn cứ:

 • Các luật hiện hành của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam gồm: Bộ luật dân sự, Luật thương mại, Luật kinh doanh bất động sản, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan;

The current laws of the Socialist Republic of Vietnam include: civil code, commercial law, real estate business law, enterprise law and other relevant guiding documents;

 • Quy định sử dụng “Không gian làm việc chung” do Công ty AAABBBBban hành ngày ………… và các sửa đổi bổ sung (nếu có);

Regulations of using "AAABBBB Coworking space", issued by AAABBBB Trading Services JSC. on …………. and amendments (if any).

 • Nhu cầu thuê văn phòng/ ghế ngồi tại không gian làm việc chung của Bên Thuê

The needs of Tenant for renting office/ seats at common space

 • Khả năng đáp ứng của Bên Cho Thuê.

The ability of the Lessor

 • Hợp đồng này được giao kết và ký tại ..........ngày …………………  bởi các bên:

This contract is entered into and signed in ………….. on  ……………… by the parties:

 

I. Thông tin bên cho thuê dịch vụ/ Leasor Information

 

    Tên công ty/ Company name

 

    Người đại diện/ Contact name

   ………..

     Địa chỉ/ Address  

   …………

     Mã số thuế/ Tax code

   ………..

    Tài khoản ngân hàng/

    Bank account name

   ………

    Số tài khoản ngân hàng/

    Bank account number

  ………….

  Điện thoại/ Telephone number

   …………

Email/ Contact email

i……………

Sau đây gọi tắt là “Bên Cho Thuê” hoặc “AAABBBB”/ Hereinafter referred to as “Leasor” or “AAABBBB”

 

II. Thông tin bên thuê dịch vụ/ Leasee Information

 

Tên công ty/ Company name

..........

Người Đại diện/ Contact name

……

Địa chỉ/ Address

………….

Mã số thuế/ Tax code

…….

Số chứng minh hoặc số hộ chiếu (Đối với Khách thuê cá nhân) / ID or Passport Number

………..

Tài khoản ngân hàng/ Bank account name

……………

Số tài khoản ngân hàng/ Bank account number

…………….

Điện thoại/ Contact mobile

…………

Địa chỉ Email/ Contact email

………….

 

Sau đây gọi tắt là “Bên Thuê” hoặc “Khách Thuê”/ Hereinafter referred to as “Leasee” or “Tenant”

 

III.  Điều khoản thuê/ Leasing terms

Thời hạn thuê:

Commencement Date/ End Date

…………. tháng

Ngày bắt đầu: ……………. / Start Date of the Initial Term

Ngày kết thúc: ……………/ End Date of the Initial Term

Hợp đồng được tự động gia hạn một khoảng thời gian bằng thời hạn thuê của Hợp đồng này trừ khi Khách Thuê hoặc Công ty Khách Thuê gửi thông báo chấm dứt bằng văn bản theo mục 9 – phần IV của Hợp đồng này hoặc gửi phụ lục hợp đồng gia hạn một khoảng thời gian khác với thời hạn thuê của hợp đồng này.

The contract is automatically renewed for a period of time equal to the lease term after the initial term unless Leasee provides prior written notice following item 9, article IV of this Agreement or providư Annex to extend thí Agreement with diffểnt renting period.

Loại văn phòng/ Office Type

Phòng làm việc riêng

Địa điểm thuê/ Location

 • Tòa nhà/ Building: ………….
 • Mã số phòng thuê; Ghế thuê/ Room; Seat number:

……………..

 

Mỗi Khách Thuê hay cán bộ nhân viên (CBNV) của Khách Thuê làm việc tại AAABBBB được coi là một Thành viên của Trung tâm

Each Tenant or his/her employees working in AAABBBB will be a AAABBBB’s Member

Thành viên được sử dụng các sản phẩm và dịch vụ kèm theo trong phạm vi dịch vụ của AAABBBB được liệt kê sau đây. Đối với Thành viên sử dụng Chỗ ngồi Linh hoạt, sau đây đồng ý rằng các địa điểm AAABBBB được kể trên là địa điểm sử dụng dịch vụ chính và Thành viên chấp nhận đề nghị thay đổi linh hoạt địa điểm sử dụng dịch vụ do AAABBBB đề xuất trong trường hợp chỗ ngồi linh hoạt tại các địa điểm sử dụng dịch vụ chính đã được sử dụng hết.

Member shall use certain products and enjoy relevant services within the scope of AAABBBB specified HEREIN. For MEMBER who bought Hot Desk seats, hereby agrees that AAABBBB listed on above Location is his/ her primary base and accepts suggestion of location adjustment from AAABBBB in the event that shortage of Hot Desk seats at above mentioned primary base.

Ưu đãi/ Credits

Mỗi Thành viên hàng tháng được sử dụng miễn phí số lượng trang A4 in laser, photo đen trắng và số giờ sử dụng phòng họp miễn phí hàng tháng theo chính sách của AAABBBB và không tích lũy (cộng dồn) sử dụng cho tháng tiếp theo (**). Ngoài số lượng miễn phí, nếu Khách Thuê có nhu cầu sử dụng thêm, Khách Thuê phải thanh toán cho AAABBBB theo mức phí quy định ban hành từng thời kỳ. Trong trường hợp có sự thay đổi mức phí các dịch vụ, AAABBBB sẽ thông báo tới Khách Thuê tối thiểu …ngày trước ngày áp dụng.

Each member will have a free number of laser pages, black-and-white photo and free meeting hours per month according to AAABBBB's policies and cannot be accumulated (**). In addition to the free quantity, if customers need additional use, customers must pay AAABBBB at the specified fee. In case of credits changing, AAABBBB will inform in advance ……… before applying.

Giá thuê, thời điểm tính tiền thuê/ Price List and Payment time

Đơn giá thuê/ tháng/ ghế /Unit price/ month: ……….

Thành tiền thuê/ tháng/ Total Price/ month: ………..

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT/ Price is VAT excluded.

Ngày tính tiền thuê/ Commencement date: ……….

Đơn giá thuê trên được áp dụng cho năm đầu tiên, kể từ năm thứ 2 trở đi nếu Hợp Đồng được tiếp tục gia hạn, hai bên đồng ý rằng giá thuê sẽ được điều chỉnh tăng không quá 10%.

This rental rate is applicable for the first year, from the second year onwards, the two parties agree that the rent will be increased by no more than 10%.

Đặt cọc thực hiện hợp đồng/ Deposit

 

 • Khách Thuê Phòng làm việc riêng
 • Khách Thuê Ghế khu chung có thời hạn hợp đồng từ 01 tháng trở lên 

đồng ý đặt cọc 02 tháng tiền thuê chưa VAT trong suốt thời hạn thuê và không tính lãi để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thuê. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được thanh toán trong vòng ba (03) ngày làm việc tính từ ngày ký hợp đồng thuê này.

 • The Private Office Member
 • The Dedicated Desk Member and Hot Seat Member with 1 month membership up

agrees to deposit [02] month's rent without VAT during the lease term and without interest to guarantee the performance of the lease. This deposit will be paid within three (03) working days from the date of signing this contract.

Số tiền đặt cọc/ Deposit: ………….

 

Lãi quá hạn/ Late Fee

Khách Thuê đồng ý rằng nếu có bất kỳ khoản tiền thuê và phí dịch vụ thanh toán cho AAABBBB chậm sẽ chịu một mức phạt lãi quá hạn:

 • Nếu thanh toán chậm từ 1-7 ngày mức phạt thanh toán: 0.05%/ngày/ số tiền chậm trả x (nhân) với số ngày chậm trả nhưng không nhỏ hơn 400.000 VNĐ
 • Nếu thanh toán chậm từ 8-14 ngày mức phạt thanh toán: 0.05%/ngày/ số tiền chậm trả x (nhân) với số ngày chậm trả nhưng không nhỏ hơn 600.000 VNĐ đồng thời mọi truy cập vào dịch vụ sẽ bị từ chối bao gồm cả quyền vào khu vực thuê. Trong trường hợp này AAABBBB sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng do vi phạm của Khách thuê theo mục VIII dưới đây.

Khách Thuê chỉ được sử dụng các dịch vụ trở lại khi đã thanh toán toàn bộ tiền thuê và các khoản phạt và phí khôi phục dịch vụ 300,000 VNĐ/thành viên/ lần

 Tenant agrees that any late rental payment and services fee to AAABBBB will be subject to an overdue penalty:
• If the payment is delayed from 1 to 7 days, the fine is equivalent to 0.05% per day of the due amount X number of overdue days but not less than VND 400.000
• If payment is delayed from 8-14 days, the fine will be equivalent to 0.05% per day of the due amount X number of overdue days but not less than VND 600.000 and any access to the service will be denied including the right to enter the leased area. In this case AAABBBB will unilaterally terminate the contract due to the violation of the Tenant under Section VIII below.
Customers will only be able to use the services when they have paid all their rents and fines and a Member reactivation fee of VND 300,000/ member/time will be applied.

Trang thiết bị/ Inventory

Thành viên sẽ có quyền sử dụng các tiện ích trong khu vực văn phòng được nêu rõ theo hạng mục bên dưới/ The Member shall have the right to use the items in the Accommodation specified in the following inventory:

Bàn làm việc và hộc tủ/ Desks with Pedestal

Ghế làm việc/ Office Chairs

Switch/ Switch (cung cấp miễn phí khi khách hàng yêu cầu/ free provide upon request)

 

Các thông tin khác/ Additional Provisions

Sau thời gian thuê … tháng (dù có tiếp tục thuê hay không), Khách Thuê vẫn được hưởng chính sách khuyến mãi miễn phí tiền thuê như sau:/ After the rental period of ………. months, the Member enjoys free rental as follows:

 • : Thời gian miễn phí tiền thuê 3 tháng từ ngày …….. đến hết ngày ………

 

IV. Nội dung hợp đồng/ Contents

 1. Trung tâm AAABBBB được sở hữu và điều hành bởi Công ty AAABBBB(gọi tắt là AAABBBB), một công ty được xây dựng và bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam, được đăng ký tại địa chỉ…………..

The AAABBBB facility ("Facility") is owned and and operated by AAABBBB Trading Services JSC. ("AAABBBB"), a company incorporated and existing under the laws of Vietnam, with its registered address at: …………….

 1. Bằng việc đồng ý với hợp đồng dịch vụ cho thuê văn phòng này (gọi tắt là Hợp đồng), Khách Thuê đồng ý tất cả nội dung và các điều khoản của hợp đồng này và trở thành Thành viên của Trung tâm (gọi tắt là Thành viên). Hợp đồng sẽ bao hàm thỏa thuận giữa các bên, và sẽ thay thế cho tất cả những thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó có liên quan đến thỏa thuận của hợp đồng này.

Upon accepting this AAABBBB Membership Agreement ("Agreement"), you agree to the terms and conditions of the Agreement and to become a member of the Facility ("Member"). The Agreement shall constitute the entire agreement between the parties, and shall supersede all prior and contemporaneous agreements or understandings, oral or written with respect to the Agreement hereof.

Trong nội dung hợp đồng này, Hội viên được hiểu là bao gồm bất kỳ thành viên hay tất cả thành viên được liệt kê trong danh sách được cung cấp cho AAABBBB trước khi bắt đầu vào làm việc tại AAABBBB. Những thành viên này được phép sử dụng không gian làm việc chung của thành viên và các dịch vụ, quyền lợi khác đi kèm đối với thành viên mà hợp đồng này bao hàm. Số lượng thành viên của mỗi Khách Thuê trong hợp đồng không vượt quá số ghế ngồi tiêu chuẩn của phòng thuê/ ghế thuê

For the purpose of this Agreement, "Member" shall also include any and all individuals on the list of

Members provided to AAABBBB by the Member prior working in AAABBBB center, who are authorised to use the Member's Office Space and receive the Services or other benefits the Member is entitled to under this Agreement.The number of members of each tenant in the contract does not exceed the standard seats of the rented room

Trường hợp có sự thay đổi Thành viên, Khách Thuê có nghĩa vụ thông báo (theo mẫu) cho AAABBBB. Trong trường hợp Khách Thuê không thông báo, nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy ra Khách Thuê có nghĩa vụ bồi hoàn mọi chi phí tổn thất (nếu có) từ thành viên thay đổi cho AAABBBB và bên thứ ba liên quan.

In case of a change of Member, the Tenant is obliged to notify (fill the form) to AAABBBB. In the event the Tenant fails to notify, if any of the risks occur, the Tenant is obliged to reimburse the cost of any damages (if any) to AAABBBB and the related third party.

Hợp đồng này có hiệu lực dựa trên đồng thuận giữa các bên về thời hạn được quy định trong nội dung Điều khoản thuê, cho đến khi Hợp đồng này được chấm dứt bởi một trong các bên theo nội dung của mục 9 của hợp đồng này.

This Agreement shall remain in effect in accordance with the terms agreed between the parties set out in the Leasing term, until such time as the Agreement is terminated by either party in accordance with Item 9 of this Agreement.

 1. Thanh toán/ Payment

Tiền thuê và phí dịch vụ được thanh toán vào tài khoản của AAABBBB nêu tại đầu hợp đồng hoặc vào tài khoản chỉ định dựa trên thông báo của AAABBBB cho từng đợt thanh toán hoặc bằng tiền mặt tại quầy lễ tân của AAABBBB. Trong trường hợp tiền thuê không được chi trả đúng hạn, AAABBBB có quyền chấm dứt quyền thành viên, cung cấp không gian văn phòng mà thành viên chưa thanh toán cho khách hàng tiềm năng khác, và/hoặc ngăn chặn thành viên đến Trung tâm theo Điều khoản thuê. Cụ thể như sau:

 

1