ẤN PHẨM “MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TRANH CHẤP VÀ CÁC LƯU Ý KHI SOẠN THẢO, RÀ SOÁT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG”.

Quý độc giả thân mến!

Lĩnh vực xây dựng là một trong  những lĩnh vực rất phức tạp, với nhiều công đoạn, chi tiết, vật liệu cùng những yêu cầu, đòi hỏi khác biệt nên có rất nhiều thay đổi, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Những tranh chấp từ các vi phạm, thực hiện không đúng thỏa thuận và mong muốn của nhiều bên như chủ đầu tư, giám sát, nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Vấn đề xảy ra nhiều hay ít tranh chấp phụ thuộc vào soạn thảo và thực hiện hợp đồng, liên quan đến trình độ quản lý, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp và thái độ hợp tác của các bên trong quá trình thi công và xử lý thay đổi, vướng mắc phát sinh. Chính bởi vậy, doanh nghiệp cần tập trung kiểm soát rõ những bất lợi của mình và nghiên cứu để nắm rõ các lợi thế của đối tác để khi xây dựng hợp đồng có thể hạn chế thấp nhất tranh chấp có thể xảy ra.

Nay Bamboolaw gửi đến bạn đọc Ấn phẩm này để các bạn đọc có thể nắm được một số nguyên nhân phát sinh tranh chấp của Hợp đồng xây dựng và dễ dàng hơn trong việc soạn thảo Hợp đồng này.

Nội dung của Ấn phẩm gồm 3 phần chính:

- Mở đầu

- Nguyên nhân phát sinh tranh chấp

- Các lưu ý khi soạn thảo và rà soát Hợp đồng.

Trong quá trình tuyển tập và hệ thống Ấn phẩm “chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót, Tác giả rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của Quý độc giả để Tác giả kịp thời cập nhật, hiệu chỉnh và nâng cao chất lượng Ấn phẩm.

LINK TẢI VĂN BẢN

https://drive.google.com/file/d/1MtY4hd5HlEXwwvwn3OEXGwQ7obn4vAUq/view?usp=sharing