ẤN PHẨM 39 ÁN LỆ CỦA TANDTC

Quý độc giả thân mến!

Để thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống các văn bản nêu trên của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Legal Forum đã tuyển chọn và hệ thống để xuất bản Ấn phẩm “Tuyển chọn 39 Án Lệ Do Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Công Bố. Tác phẩm này được tuyển tập đến hết ngày 20/12/2020.

Xin gửi tặng Quý độc giả Tuyển Tập này như một món quà nhằm tri ân sự theo dõi và ủng hộ của Quý độc giả đối với Legal Forum trong suốt thời gian qua.

Ấn phẩm gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Phần thứ nhất: Nghị Quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao ban hành;
  2. Phần thứ hai: Các Quyết định Công bố án lệ và các văn bản hướng dẫn viện dẫn, án dụng án lệ trong hoạt động xét xử;
  3. Phần thứ ba: Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, lao động.

Trong quá trình tuyển tập và hệ thống Ấn phẩm “Tuyển chọn 39 Án Lệ Do Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Công Bố” chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót, Tác giả rất mong nhận được sự phản hồi, góp ý của Quý độc giả để Tác giả kịp thời cập nhật, hiệu chỉnh và nâng cao chất lượng Ấn phẩm.

Ấn phẩm thuộc sở hữu độc quyền của Legal Forum - in group with Bamboolaw

TẢI VỀ TẠI ĐÂY: 

https://drive.google.com/file/d/1FcX3HBPzpY-1toEyl9UlEjAGoCcAd61M/view?usp=sharing